Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De tafel op het podium In de eredienst met ds. R. van der Wolf De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn op 5 januari 2014 begonnen in Borne, als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Op 31 augustus 2019 zijn we, vanwege het groeiende aantal leden, verhuisd naar Enschede.

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Vanaf 5 juli worden iedere zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur onze erediensten gehouden in:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK in Enschede

Ook gasten zijn dan van harte welkom! Wel een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Van de wijkraad: maatregelen i.v.m. het coronavirus

de erediensten vanaf 5 juli in aangepaste vorm

Broeders en zusters en belangstellenden,

Vanaf zondag 5 juli zullen er, zo de HERE wil, weer erediensten worden belegd, zij het in aangepaste vorm. Voor de gemeenteleden van wie bekend is dat zij de erediensten bijwonen, zijn plaatsen gereserveerd (zie brief achter de login). Mocht u verhinderd zijn, terwijl u wel verwacht wordt, of wilt u aanwezig zijn terwijl daar niet op gerekend is, wilt u dat dan op tijd doorgeven aan ons kostersechtpaar?

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dan kan er van tevoren een plek voor u gereserveerd worden.

Voor de overige coronamaatregelen, zie het gebruiksplan hieronder.

Met broederlijke groeten,
T.P. van Middelkoop
M.W.J. Groeneveld
R.A. Doek

Gebruiksplan inzake coronamaatregelen

Nieuws

30 juli 2020: GK Twente wordt GK Enschede e.o. per 1 september 2020

Op 1 september 2020 wordt, zo de HERE wil, onze kerk zelfstandig. Daar zijn we de Here dankbaar voor. Met die zelfstandigheid verandert ook de naam van onze kerk. Geen GK Twente meer, maar GK Enschede en omstreken. Dat betekent dat ook de website gaat verhuizen. Meer informatie volgt nog.

13 juni 2020: Vanaf 5 juli worden er weer erediensten belegd

Vanaf 5 juli worden er in de Apostel Thomaskerk weer erediensten belegd. Omwille van de richtlijnen van het RIVM vanwege het coronavirus is het dringende verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de diensten wilt bijwonen?

26 maart 2020: Brief 2 van de Kerkenraad aan de gemeente

Achter de login, onder de menuknop 'Samenklank' vindt u een nieuwe menuknop 'Coronamaatregelen'. Daar is  brief 3 van de Kerkenraad over de coronamaatregelen geplaatst.

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b