Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. In de eredienst met ds. R. van der Wolf De tafel op het podium Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn op 5 januari 2014 begonnen in Borne, als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Op 31 augustus 2019 zijn we, vanwege het groeiende aantal leden, verhuisd naar Enschede.

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Normaal gesproken worden iedere zondag om 10.00 uur en om 16.30 uur onze erediensten gehouden in:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK in Enschede

Ook gasten zijn dan van harte welkom!

Van de wijkraad: maatregelen i.v.m. het coronavirus

de samenkomsten zijn tot nader order afgelast

Broeders en zusters en belangstellenden,

De komende zondagen gaan de kerkdiensten in de Apostel Thomaskerk niet door. We verzoeken de gemeente en iedereen die mee wil luisteren 's zondags de kerkdiensten van Hardenberg mee te beleven via de volgende link:
'Kerkdienstmeebeleven.nu'.

Ds. R. van der Wolf hoopt de komende weken iedere zondag in beide diensten voor te gaan, zolang de maatregelen van kracht zijn. Deze beide diensten worden, zo de Here wil, uitgezonden via 'Kerkdienstmeebeleven.nu'.
De morgendiensten worden uitgezonden om 9.00 uur en de middagdiensten om 14.30 uur.
Ook de dienst op de avond van Goede Vrijdag zal hier worden uitgezonden, aanvang van de dienst 19:30 uur.

Als er nieuws te melden is door de wijkraad, kunt u dat vinden achter de login onder de menuknop  'Coronamaatregelen'. Houdt u de website in de gaten.

Met broederlijke groeten,
T.P. van Middelkoop
M.W.J. Groeneveld
R.A. Doek

Nieuws

02 april 2020: Ds. R. van der Wolf gaat 's zondags beide diensten voor

Zolang de coronabeperkingen duren hoopt dominee Van der Wolf op de zondagen in beide diensten voor te gaan in Hardenberg. Ook op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gaat de dominee, zo de Here wil, voor. De diensten zijn te volgen op 'Kerkdienstmeebeleven.nu'.

28 maart 2020: Brief 3 van de Kerkenraad aan de gemeente

Er staat weer een nieuwe brief voor u klaar, achter de login.

20 maart 2020: Brief 2 van de Kerkenraad aan de gemeente

Achter de login, onder de menuknop 'Samenklank' vindt u een nieuwe menuknop 'Coronamaatregelen'. Daar is  brief 2 van de Kerkenraad over de coronamaatregelen geplaatst.

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
 • Tot nader order worden er geen erediensten belegd om corona-
  besmetting tegen te gaan.
  U kunt diensten beluisteren op Kerkdienstmeebeleven.

Meditaties
 • Meditaties in lijdenstijd, gedurende coronavirus van ds. Van der Wolf over de Knecht. Klik op:
  Jesaja 42:1-9.

Bijbeltekst
 • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
  Openb. 3:8b