Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De parkeerplaats bij de achteringang, Borne Koffiedrinken na kerktijd in 'De Letterbak', Borne De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De hoofdingang van 'De Letterbak', Borne

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn, sinds 5 januari 2014, begonnen als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Omdat we een kleine, maar groeiende, wijkgemeente zijn (rond de 60 leden) hebben we geen eigen kerkgebouw. Tot 31 augustus 2019 beleggen we tweemaal per zondag erediensten in 'De Letterbak', Clematishof 6, 7621 CV  in Borne.
Omdat dit gebouw te klein voor ons is geworden, is besloten dat we op 31 augustus 2019 gaan verhuizen naar de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keyserstraat 20, 7545 AH in Enschede.

Ook daar zijn gasten van harte welkom!

Nieuws

7 juli 2019: Datum verhuizing bekend

De verhuizing van onze spullen uit 'De Letterbak' naar de 
Apostel Thomaskerk staat gepland op zaterdag 31 augustus.
Op zondagmorgen 1 september 2019 zal dan de eerste eredienst zo de Here wil gehouden worden in de Apostel Thomaskerk.
Zoals gewoonlijk zijn de morgendiensten om 10.00 uur en de middagdiensten om 16.30 uur.

                                       ----->
 

18 juni 2019: GK Twente gaat verhuizen naar Enschede

Op de wijkavond van 18 juni is besloten dat we gaan verhuizen naar de Apostel Thomaskerk in Enschede. De precieze datum wordt later bekend gemaakt. De verhuizing zal waarschijnlijk rond de zomervakantie plaatsvinden. Houdt u onze website in de gaten.

 

 

 


 

7 juni 2019: Gesprekken GKN - DGK

Op de site van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deputaten, die door DGK zijn opgedragen het gesprek met de GKN te voeren, aangekondigd dat zij de vrijmoedigheid hebben een vervroegde GS samen te roepen. Op deze vergadering willen zij hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken, die staan op het fundament van Schrift en belijdenis.

Vervroegde Buitengewone Generale Synode DGK op D.V. 6 juli 2019 (bron: RD)

 


 

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Na 25 augustus op onze nieuwe locatie.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b