Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Koffiedrinken na kerktijd De hoofdingang De parkeerplaats bij de achteringang Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn, sinds 5 januari 2014, begonnen als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Omdat we nog een kleine wijkgemeente zijn (60 leden) hebben we geen eigen kerkgebouw, maar beleggen we tweemaal per zondag erediensten in 'De Letterbak', een wijkgebouw in Borne. Deze locatie, vlakbij de snelweg, is goed bereikbaar voor onze leden van Deventer tot en met Enschede. Maar ook gasten zijn van harte welkom!

Nieuws

18 juni 2019: GK Twente gaat verhuizen naar Enschede

Op de wijkavond van 18 juni is besloten dat we gaan verhuizen naar de Apostel Thomaskerk in Enschede. De precieze datum wordt later bekend gemaakt. De verhuizing zal waarschijnlijk rond de zomervakantie plaatsvinden. Houdt u onze website in de gaten.

 

 

 


 

7 juni 2019: Gesprekken GKN - DGK

Op de site van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deputaten, die door DGK zijn opgedragen het gesprek met de GKN te voeren, aangekondigd dat zij de vrijmoedigheid hebben een vervroegde GS samen te roepen. Op deze vergadering willen zij hun kerken het voorstel voorleggen om GKN te herkennen als ware kerken van de Here Jezus Christus. Kerken, die staan op het fundament van Schrift en belijdenis.

Vervroegde Buitengewone Generale Synode DGK op D.V. 6 juli 2019 (bron: RD)

 


 

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b