Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De parkeerplaats bij de achteringang De hoofdingang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn Koffiedrinken na kerktijd Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn, sinds 5 januari 2014, begonnen als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Omdat we nog een kleine wijkgemeente zijn (51 leden) hebben we geen eigen kerkgebouw, maar beleggen we tweemaal per zondag erediensten in 'De Letterbak', een wijkgebouw in Borne. Deze locatie, vlakbij de snelweg, is goed bereikbaar voor onze leden van Deventer tot en met Enschede. Maar ook gasten zijn van harte welkom!

Nieuws

16 januari 2019: Ds. L. Heres heeft beroep aangenomen

Ds. L. Heres heeft het beroep aangenomen dat de GK Assen-Boerakker op hem heeft uitgebracht.

22 december 2018: Ook de eerste twee maanden van 2019 middagdiensten in Enschede

Ook in de maanden januari en februari 2019 worden D.V. alle zondagmiddagdiensten van onze kerk gehouden in Enschede, in plaats van in Borne. Voor meer informatie: zie hieronder. De morgendiensten op de zondagen zijn wel in 'De Letterbak' in Borne.

Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 AH  Enschede
Aanvang 16.30 uur.

Voor meer informatie zie: 'Agenda'.

 

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b