Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De tafel op het podium In de eredienst met ds. R. van der Wolf De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Het Heilig Avondmaal

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Twente.
Wij zijn op 5 januari 2014 begonnen in Borne, als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maken deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Wij zijn een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven.

Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Omdat we een kleine, maar groeiende, wijkgemeente zijn (rond de 60 leden) zijn we op 31 augustus 2019 verhuisd.
Onze nieuwe locatie is:
de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 BK in Enschede.

Ook hier zijn gasten van harte welkom!

Nieuws

04 november 2019: Nieuws van de Generale Synode

De Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft besloten de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. toe te laten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland en naar art 38 van de Kerkorde, in te stemmen met het instellen van de ambten in de GK Zuidhorn e.o..

De Synode heeft tevens met dankbaarheid kennis genomen van het besluit van de buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bijeen op 6 juli 2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
Daarmee is de weg vrij om, zoals aangegeven in besluit 2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met de DGK voort te zetten.
De synode heeft daarvoor in eerste zitting een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten Eenheid gereformeerde belijders en hoopt deze instructie in de tweede zitting vast te stellen.

Ook heeft de Synode student P. Helmus toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden een stichtelijk woord te spreken in de kerken van het kerkverband.

Voor ouder nieuws zie Nieuwsarchief.

Kerkdiensten
Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b