Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts De tafel op het podium In de eredienst met ds. R. van der Wolf Het Heilig Avondmaal Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 26 januari 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van ds. L. Heres getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Richteren 2 : 4 - 5.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 26 januari 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. J.R. Visser gelezen.
De tekst voor de preek is Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Bijbelstudie vanaf 20:00 uur. dinsdag 28 januari 2020

Inleiding: Aaldrik en Jitty
Onderwerp: Leven bij de dag, hfst. 4.
Locatie: zaal C van de kerk.
Inloop met koffie om 19.45 uur.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven