Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Koffiedrinken na kerktijd Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang De hoofdingang

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 21 juli 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van dr. A. Bas getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Nehemia 9 : 7 en 8.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 21 juli 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze middag gaat ds. E Hoogendoorn voor.
De tekst voor de preek is Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 28 juli 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van ds. E. Hoogendoorn getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Johannes 4 : 31 - 38.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven