Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang De hoofdingang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten van de eerstvolgende zondag bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Leusense Conferentie vanaf 20:00 uur. vrijdag 18 januari 2019

Leusense Conferentie – Welkom!

Thema van dit seizoen: ‘Gods hand in de geschiedenis’. Of anders gezegd: verstaan wij de tijd waarin we leven?
Thema van deze avond: ‘Paulus tot Gods instrument gemaakt’.
Spreker: Ds. J.R Visser

Toegang gratis – wel is er een collecte
Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73,  7711 HS Nieuwleusen

Meer info: www.leusenseconferentie.nl

Kerkdienst in Borne vanaf 10:00 uur. zondag 20 januari 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van ds. J.R. Visser getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Voor het adres zie 'Eredienst in Borne'.

Kerkdienst in Enschede vanaf 16:30 uur. zondag 20 januari 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Enschede.
Deze middag gaat ds. R. van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Voor het adres zie: 'Eredienst in Enschede'.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven