Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De hoofdingang Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De parkeerplaats bij de achteringang

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten van de eerstvolgende zondag bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 18 november 2018

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van ds. R. van der Wolf getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst in Enschede vanaf 16:30 uur. zondag 18 november 2018

Hartelijk welkom in onze eredienst in Enschede.
Deze middag gaat ds. Van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is Kolossenzen 1 : 12 - 14.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Voor het adres zie: 'Eredienst in Enschede'.

Gemeentevergadering en wijkavond vanaf 20:00 uur. vrijdag 23 november 2018

De kerkenraad nodigt de gemeenteleden uit voor de gemeentevergadering in Hardenberg.

Locatie wordt nog bekend gemaakt.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven