Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Koffiedrinken na kerktijd in 'De Letterbak', Borne Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De hoofdingang van 'De Letterbak', Borne Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De parkeerplaats bij de achteringang, Borne

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 25 augustus 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van dr. A. Bas getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 52 (tweede deel) van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 25 augustus 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze middag gaat ds. R. van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Verhuizing naar Enschede zaterdag 31 augustus 2019

Deze dag vindt de verhuizing plaats naar de Apostel Thomaskerk
Thomas de Keyserstraat 20
7545 AH  Enschede

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven