Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De hoofdingang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De parkeerplaats bij de achteringang Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten van de eerstvolgende zondag bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 16 december 2018

Hartelijk welkom in onze eredienst in Borne.
Deze morgen wordt de preek van ds. R. van der Wolf getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst in Enschede vanaf 16:30 uur. zondag 16 december 2018

Hartelijk welkom in onze eredienst in Enschede.
Deze middag gaat ds. R. van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is Lucas 1 : 59 - 64. De volledige liturgie kunt u downloaden onder 'Home'.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Voor het adres zie: 'Eredienst in Enschede'.

Bijbelstudie vanaf 20:00 uur. dinsdag 18 december 2018

'Bij Dordt in de leer', Hoofdstuk 4. Wout en Jola (geruild met Arjan en Ingrid).
Inloop met koffie om 19.45 uur.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven