Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De parkeerplaats bij de achteringang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De hoofdingang Koffiedrinken na kerktijd

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten van de eerstvolgende zondag bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 31 maart 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat ds. A. de Jager voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Wilt u meer weten over de bereikbaarheid i.v.m. de werkzaamheden aan de A35, kijkt u dan op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 31 maart 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag gaat ds. R. van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Wilt u meer weten over de bereikbaarheid i.v.m. de werkzaamheden aan de A35, kijkt u dan op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

Bijbelstudie vanaf 20:00 uur. dinsdag 2 april 2019

Inleiding Arjan en Ingrid, 'Bij Dordt in de leer', hoofdstuk 9.
Inloop met koffie om 19.45 uur.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven