Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. In de eredienst met ds. R. van der Wolf

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Bijbelstudie vanaf 20:00 uur. dinsdag 25 februari 2020

Inleiding: Jack en Marleen
Onderwerp: Leven bij de dag, hfst. 5.
Locatie: zaal C van de kerk.
Inloop met koffie om 19.45 uur.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 1 maart 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van dr. A. Bas getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is 1 Koningen 18 : 45a in verband met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat we volgende week hopen te vieren.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor het landelijk verband

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 1 maart 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. J.R. Visser gelezen.
De tekst voor de preek is Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor het landelijk verband

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven