Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts De tafel op het podium Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. van der Wolf

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 12 juli 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van dr. A. Bas getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Jesaja 13 : 21c.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is het landelijk verband
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Twente o.v.v. het doel van de collecte.
In de dienst zal niet worden gecollecteerd.

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.
 

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 12 juli 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. J.R. Visser gelezen.
De tekst voor de preek is Zondag 26 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor het landelijk verband
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Twente o.v.v. het doel van de collecte.
In de dienst zal niet worden gecollecteerd.
Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 19 juli 2020

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van ds. A. de Jager getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Hebreeën 13 : 7 - 9.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie
Gelieve dit over te maken naar het rekeningnummer van de kerk:
NL86 RABO 0301 1413 12 t.n.v. Gereformeerde Kerk Twente o.v.v. het doel van de collecte.
In de dienst zal niet worden gecollecteerd.

Een dringend verzoek aan gasten: wilt u zich opgeven via het contactformulier van één van de ouderlingen als u de dienst wilt bijwonen? Dit i.v.m. de coronamaatregelen.
 

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven