Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Het Heilig Avondmaal In de eredienst met ds. R. van der Wolf De tafel op het podium Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 24 november 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen gaat ds. J.R. Visser voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 24 november 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag gaat ds. R. van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Bijbelstudievereniging Soli Deo Gloria vanaf 20:00 uur. zondag 24 november 2019

Bijbelstudievereniging Soli Deo Gloria vergadert in zaal C van de kerk.
Inleiding Nienke
Onderwerp: Efeze 4

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven