Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts In de eredienst met ds. R. van der Wolf De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 27 oktober 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van dr. A. Bas getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Exodus 30 : 15.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 27 oktober 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag wordt de preek van ds. J.R. Visser getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Vergadering Generale Synode van 10:00 tot 17:00 uur. zaterdag 2 november 2019

De Generale Synode zal bijeenkomen op D.V. zaterdag 2 november 2019.
Samenroepende kerk: GK Hardenberg e.o.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven