Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De hoofdingang Koffiedrinken na kerktijd Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn

Agenda

Voor al onze agendapunten geldt: zo de Here wil.
U kunt de geplande beamerdiensten van de eerstvolgende zondag bekijken en beluisteren. U kunt ze vinden, onder de menuknop 'Kerkdiensten'. Ze staan daar van de zaterdag vóór tot de zaterdag ná de zondag dat die preek getoond wordt in de kerk. Ook geplande leesdiensten zullen daar als PDF te lezen zijn.

Gemeentedag van 14:00 tot 19:00 uur. zaterdag 25 mei 2019

Programma Gemeentedag (tijden bij benadering):
14.00 uur start met koffie, thee of limonade met wat lekkers
15.00 uur het middagprogramma is verder een verrassing
17.00 uur wordt het eten geserveerd.
19.00 uur maaltijd afgelopen, waarna wie naar huis wil dat kan doen.
Iedereen die nog niet genoeg heeft van deze dag kan langer blijven voor een kopje koffie en daarna nog gezellig na-/bijkletsen onder het genot van een drankje.

Locatie: 'De Letterbak'.

Kerkdienst vanaf 10:00 uur. zondag 26 mei 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze morgen wordt de preek van ds. J.R. Visser getoond met de beamer.
De tekst voor de preek is Zondag 41 HC. Psalm van de week: Ps. 9:1.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

U wordt van harte uitgenodigd na de dienst met ons koffie te drinken.

Wilt u meer weten over de bereikbaarheid i.v.m. de werkzaamheden aan de A35, kijkt u dan op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

Kerkdienst vanaf 16:30 uur. zondag 26 mei 2019

Hartelijk welkom in onze eredienst.
Deze middag gaat ds. R.van der Wolf voor.
De tekst voor de preek is nog niet bekend.

1e collecte is voor de kerk
2e collecte is voor de diaconie

Wilt u meer weten over de bereikbaarheid i.v.m. de werkzaamheden aan de A35, kijkt u dan op werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

 Maandoverzicht

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b

Meebeleven