Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

In de eredienst met ds. R. van der Wolf De tafel op het podium Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

ANBI

ANBI-transparantie te publiceren gegevens door Gereformeerde Kerk Twente.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Twente
Telefoonnummer: 06 38598166
RSIN/Fiscaal nummer: 62082310
Website adres: www.gktwente.nl
E-mail: gereformeerdekerktwente@gmail.com
Adres: Clematishof 6
7621 CV Borne

De Gereformeerde Kerk Twente is 5 januari 2014 begonnen als wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg en omstreken, en maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Gereformeerde Kerk Twente is een kerk die vast wil houden aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord, voor alle tijden en alle plaatsen. Gods Woord is voor ons de richtlijn voor ons leven. Ds. Van der Wolf, de dominee van de GK Hardenberg e.o., is ook onze predikant.

Voor de volledige informatie, zie ANBI-transparantie hieronder.

ANBI-transparantie

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016

Kerkdiensten
  • Tot nader order worden er geen erediensten belegd om corona-
    besmetting tegen te gaan.
    U kunt diensten beluisteren op Kerkdienstmeebeleven.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b