Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Koffiedrinken na kerktijd De parkeerplaats bij de achteringang De hoofdingang Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn

Eredienst in Borne

Onze erediensten zijn in Borne, tenzij anders vermeld.

Wijkgebouw ’De Letterbak’
Clematishof 6,
7621 CV  Borne

Op de kaart is de ingang van de parkeerplaats aangegeven, aan de Wingerdstraat.

Als u de auto hebt geparkeerd, loopt u langs de vlaggenmast het tweede hek door, de hoek om links, rechtdoor: de grijze deur is de ingang.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.