Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De hoofdingang van 'De Letterbak', Borne Koffiedrinken na kerktijd in 'De Letterbak', Borne De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang, Borne

Eredienst in Enschede

De verhuizing naar de Apostel Thomaskerk staat gepland op zaterdag 31 augustus 2019.
Op zondagmorgen 1 september 2019 zal de eerste eredienst zo de Here wil gehouden worden in de Apostel Thomaskerk.
Zoals gewoonlijk zijn de morgendiensten om 10.00 uur en de middagdiensten om 16.30 uur.

Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyserstraat 20,
7545 AH  Enschede

De ingang is achter het geopende hek.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Na 25 augustus op onze nieuwe locatie.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.