Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De parkeerplaats bij de achteringang De hoofdingang

Eredienst in Enschede

Op de zondagen in november en december 2018 worden er 's middags weer erediensten belegd in Enschede in plaats van in Borne. Aanvangstijd: 16.30 uur.

Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyserstraat 20,
7545 AH  Enschede

De ingang is achter het geopende hek.

Kerkdiensten
  • Elke zondag in november en december om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.