Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De hoofdingang Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang

Eredienst in Enschede

Op de zondagen van november 2018 tot en met februari 2019 worden er 's middags erediensten belegd in Enschede in plaats van in Borne. Aanvangstijd: 16.30 uur. (De morgendiensten zijn wel in Borne.) Adres van de diensten in Enschede:

Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyserstraat 20,
7545 AH  Enschede

De ingang is achter het geopende hek.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.