Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk Het Heilig Avondmaal In de eredienst met ds. R. van der Wolf De tafel op het podium De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Nieuwsarchief pagina 1

04 november 2019: Nieuws van de Generale Synode

De Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft besloten de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. toe te laten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland en naar art 38 van de Kerkorde, in te stemmen met het instellen van de ambten in de GK Zuidhorn e.o..

De Synode heeft tevens met dankbaarheid kennis genomen van het besluit van de buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bijeen op 6 juli 2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
Daarmee is de weg vrij om, zoals aangegeven in besluit 2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met de DGK voort te zetten.
De synode heeft daarvoor in eerste zitting een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten Eenheid gereformeerde belijders en hoopt deze instructie in de tweede zitting vast te stellen.

Ook heeft de Synode student P. Helmus toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden een stichtelijk woord te spreken in de kerken van het kerkverband.

27 september 2019: Ook GK 's-Hertogenbosch gaat starten

D.V. op zondag 6 oktober 2019 starten de erediensten van de GK 's-Hertogenbosch e.o., wijkgemeente van de GK Ede e.o. Ds. E. Hoogendoorn hoopt deze startzondag in de beide erediensten voor te gaan. Deze erediensten zijn bedoeld voor leden en belangstellenden. Morgendiensten: 10.00 uur, middagdiensten 16.30 uur.
Adres:
Wederkomstkerk
Rijnstraat 20
's-Hertogenbosch

12 september 2019: GK Apeldoorn e.o. gaat starten op 22 september

Zo de Here wil gaat GK Apeldoorn e.o. op 22 september 2019 de eerste erediensten beleggen in een buurthuis aan de Maasstraat 4 in Apeldoorn. Morgendiensten op 10.00 uur en de middagdiesten om 16.30 uur.
Tijdens de morgendiensten is er crèche voor de allerkleinsten.
Iedereen van harte welkom.

10 september 2019: GK Zuidhorn e.o. gestart

Op 1 september j.l. is de GK Zuidhorn e.o. gestart met het beleggen van erediensten.
De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn,
Noorderweg 61C
9804 RL
Er is hier ruim gelegenheid tot parkeren.
Aanvangstijden: 9.30 uur en 14.30 uur.
Meer informatie is te vinden op de website van GK Zuidhorn e.o.

Nieuwsarchief pagina 2 - pagina 3

Kerkdiensten
Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b