Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De parkeerplaats bij de achteringang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De hoofdingang

Nieuwsarchief pagina 1

13 oktober 2018: HSV vrijgegeven voor gebruik erediensten

Op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (samenroepende Kerk GK Dalfsen) van 6 oktober 2018 is besloten de HSV vrij te geven voor gebruik in de erediensten.

19 mei 2018: Ds. A. de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.

28 april 2018: Buitengewone Generale Synode 18 mei 2018

Op 18 mei 2018 is er een buitengewone Generale Synode i.v.m. het verzoek tot toelaten van ds. A. de Jager tot de dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Samenroepende kerk is de GK Dalfsen. De buitengewone synode zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17 3842 AJ Harderwijk. De synode begint om 20.00 uur

23 april 2018: Ds. A. de Jager heeft zich bij de GK Zwolle gevoegd

Van ds. J.R. Visser (Facebook): "De HERE zorgt. Dat zien we ook als het gaat om de verkondiging van het evangelie binnen de kerken van de GKN. We mochten gisteren in Zwolle aflezen dat ds. A. de Jager zich bij de gemeente daar heeft gevoegd. We hopen zo snel als mogelijk als kerken bij elkaar te komen. Voor een gesprek met ds de Jager zodat hij in de kerken het evangelie kan verkondigen. Het is heerlijk in deze tijden met kracht de verkondiging van het evangelie ter hand te nemen."

17 maart 2018: Nieuws van de Generale Synode

Op voorstel van deputaten Buitenlandse kerken heeft de  Generale Synode van de GKN d.d. 17 maart 2018  besloten een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Deutschland (SERK).

Eveneens op voorstel van deputaten is door de Generale Synode besloten de  Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te verzoeken formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie.

4 februari 2018: Bevestiging en intrede dr. A. Bas

Zo de Here wil zal op zondag 4 februari dr. A. Bas bevestigd worden als predikant van GK Kampen en Gk Dalfsen e.o.
Ds. E. Hoogendoorn gaat in de morgendienst in Kampen voor in een gecombineerde dienst met GK Dalfsen e.o.
In de middagdienst hoopt dr. Bas zijn intredepreek te houden, ook weer in GK Kampen in combinatie met GK Dalfsen e.o..

23 januari 2018: Bijeenkomst op uitnodiging SMN met als spreker dr. A. Bas

Dr. A. Bas hoopt op dinsdag 23 januari 2018 in Enschede te komen spreken over:  WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK?
U bent allen van harte welkom!
Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyserstraat 20,
7545 AH  Enschede
Aanvangstijd: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur
Studiegroep Midden-Nederland

16 december 2017: Dr. A. Bas neemt beroep aan

Dr. A. Bas heeft het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk Kampen in combinatie met de Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. aangenomen en bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Kerk Assen-Boerakker.

4 december 2017: Dr. A. Bas beroepen

Ook de Gereformeerde Kerk Assen-Boerakker heeft een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

22 november 2017: Dr. A. Bas  beroepen

De Gereformeerde Kerk Kampen heeft samen met de Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

7 oktober 2017: Dr. Bas toegelaten en beroepbaar gesteld als predikant GKN

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

18 juni 2017: Start Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN)

Op zondag 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.
De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw
Beetsstraat 17
3842 AJ Harderwijk.
Op deze eerste zondag gaat in de morgendienst ds. R.J. Visser uit Zwolle voor. In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.
De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

31 mei 2017: Emeritus ds. D. de Jong van GKv naar GKN

De Dordrechtse emeritus predikant D. de Jong heeft de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) verlaten en zich aangesloten bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
Concrete aanleiding daarvoor is de bevestiging van ds. J. M. Haak als nieuwe predikant van de GKv Dordrecht, in augustus 2015. Ds. De Jong was lid van die gemeente. Hij heeft zich nu aangesloten bij de GK Zwijndrecht en omstreken.

5 juni 2016: Start Gereformeerde Kerk Amersfoort e.o. (GKN)

Met ingang van 5 juni zullen onder verantwoordelijkheid van GK Ede e.o. kerkdiensten worden belegd in Amersfoort.
De diensten vangen aan om 10:00 uur en 16:30 uur in de
Aula Oud Leusden
Vlooswijkseweg 2
Leusden

Nieuwsarchief pagina 2

Kerkdiensten
  • Elke zondag in november om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b