Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De hoofdingang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn De parkeerplaats bij de achteringang

Wat kunt u verwachten

In onze erediensten lezen we uit de NBG '51 vertaling; sinds de vergadering van de Generale Synode van Dalfsen in 2018 is de Herziene Statenvertaling (HSV) ook vrijgegeven voor gebruik in de erediensten.
We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek 1984/'85. Dat is het Kerkboek met de 150 Psalmen en 41 Gezangen.

Als er geen dominee aanwezig is, zal er in de dienst meestal een preek gebeamerd worden, en anders wordt er een preek gelezen.

U zult merken dat onze erediensten gehouden worden volgens de orde van dienst van Kampen (meestal) of van Middelburg. Dat betekent dat de wet van de Here in de morgendienst een vaste plaats heeft. In de middagdienst belijden we ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis, of de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Eenmaal per zondag is er een Catechismuspreek.

Tijdens de collecte kunt u contant geld of collectemunten in het zakje doen. Hoe u collectemunten kunt bestellen, vindt u in de rechter kolom van deze website.

We vieren in de regel vier keer per jaar het Heilig Avondmaal.

Kerkdiensten
  • Elke zondag in november om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.